Ocena pracy serca płodu czyli Twojego Maluszka

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykułTętna płodu położna lub lekarz może wysłuchać za pomocą detektora tętna lub też specjalnej słuchawki położniczej zwanej słuchawką Pinarda.

U kobiet, które są w ciąży po raz pierwszy tętno płodu ocenia się w ten sposób od 20 tygodnia ciąży zaś u kobiet, które są wieloródkami już od 18 tygodnia ciąży.

Dla matki noszącej swoje dziecko pod sercem jest to duże przeżycie, zwłaszcza, kiedy jest to pierwszy takie badanie w ciąży. Przyczynia się do wzrostu siły wewnętrznej ciężarnej, przynosząc pozytywne uczucia oraz poczucie bezpieczeństwa.

Dla położnej i lekarza ocena częstości oraz rytmu serca określa ocenę stanu płodu i pozwala na szybkie wykrycie zagrożenia oraz ewentualne podjęcie stosownych czynności.

Położna/lekarz dokonujący oceny tętna płodu (FHR) musi wykonać to badanie dokładnie, gdyż tętno płodu można pomylić np. z tętnem matki lub też szmerem sznura pępowinowego, itd.

W ciąży o większym zaawansowaniu wykonywane jest także badanie KTG (badanie kardiotokograficzne).

Podczas tego badania zaleca się ułożenie ciężarnej kobiety na lewym boku celem profilaktyki zespołu aortalno-żylnego, czyli ucisku ciężarnej macicy na żyłę główną dolną, który przyczynia się do zmniejszenia przepływu krwi przez to naczynie a w konsekwencji zmniejsza się dotlenienie płodu. Ciężarna może odczuwać, że jest jej słabo lub też może zasłabnąć.

Jak wykonuje się takie badanie?

- układa się ciężarną na lewym boku
- położna/lekarz przykłada do powłok brzusznych kobiety 2 peloty przymocowując je do brzucha ciężarnej specjalnymi pasami:
* pelotę, która rejestruje tętno płodu;
* pelotę, która odbiera napięcie macicy;
- następnie położna uruchamia zapis KTG.

Należy zaznaczyć, iż prawidłowe tętno płodu wynosi 110-150 ud./min. Krótkotrwałe obniżenia lub podwyższenia tętna o 15 uderzeń trwające do 15 sekund są obserwowane i ocenianie przez położną/lekarza ale należy zaznaczyć, że nie świadczą one o nieprawidłowościach. Mogą one być skorelowane ze skurczami lub też aktywnością ruchową płodu.

Standardowe badanie KTG trwa min. 30 minut, a w niektórych przypadkach zalecane jest jego przedłużenie w celu dokładniejszej oceny pracy serca płodu.

Podczas tego badania nie należy korzystać z telefonów komórkowych, gdyż zakłócają one prawidłowość zapisu.